Imkersvereniging Brummen
en het Imkersgilde

Afdeling van de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV)

 Samen voor de bij, tegen bijensterfte: Bijenlint 

 Jaarverslag 2014 2015 2016

 Verslag bestuursvergadering

 twitter facebook
Bijenstal
Ook dit jaar organiseert de imkersvereniging weer de cursus korf- en mandvlechten en stoelmatten. Lees verder onder educatie.

Educatie 2017
; bekijk de foto's van het bezoek van leerlingen van de Pancratius school.

Grote schoonmaakGrote schoonmaak
Een groot deel van het jaar zijn een aantal imkers, vrijwilligers en cliënten van Philadelphia met hun begeleiders actief bezig rondom de stal en in de tuin. Bij deze gelegenheid komt het weleens voor de er wat afval uit de tuin en oud kastmateriaal op de vuurschaal in brand gestoken wordt. Meestal gaat dat zeer gedecideerd maar een enkele keer wil het enthousiasme wel eens tot ietwat rook overlast leiden. Gelukkig zijn onze buren erg coulant! (Klik op de afbeelding voor het hele album)

Grootste wespennest van Nederland
Wespennest Van de familie Dijkman kreeg de Brummense imkervereniging een enorm wespennest (onbewoond!) met de vraag of wij hier wat mee konden. Wij gaan dit nest gebruiken bij de voorlichting over bijen op de Brummense scholen. Het is een prachtig middel om ook het nut van wespen aan de kinderen duidelijk te maken en verder de verschillen in leefwijze van bijen en wespen uit te leggen. Bij het zoeken op internet naar het grootste wespennest in Nederland kwamen wij er achter dat ons nest 15 centimeter groter was dan het nest dat op internet genoemd wordt. Je mag dus stellen dat dit een record is: ons nest is 115 x 50 x 50 cm.

Kleine groene sabelsprinkhaan aangetroffen in onze tuin. Lees meer

Lid worden van onze vereniging, iets voor U?
Voor de instandhouding van de bestuivende insecten is het van levensbelang dat er nieuwe leden bij komen. Daarom willen we actief leden gaan werven. Nu word je niet zomaar imker, maar dat hoeft ook niet. Door lid te worden van het  Imkersgilde ondersteun je onze club en kun je meehelpen aan alle activiteiten. Buiten bezig zijn is een gezonde activiteit en groepen rondleiden door de bijentuin is prima te leren. Zelf leer je dan ook de wilde bijen, hommels, zweefvliegen, sluipwespen en vlinders te herkennen. Aanmelden kan per
mail, maar u kunt ook elke 2de zaterdag van de maand langskomen bij de infokraam op de hoek van de ambachtstraat bij Paul Huurenkamp van 10 tot 14 uur. Komt u langs de bijenstal aan de Voorsterweg en is er een imker bezig, dan is het meestal ook mogelijk om even een kijkje te nemen. Het lidmaatschap kost €15 euro per jaar.

Imkersvereniging Brummen en het Imkersgilde 'De Biejenschoer'


Brummen en omgeving is een groen en bloemrijk gebied. Een rijk drachtgebied voor onze bijen. In onze gemeente zijn dan ook meerdere bijenhouders actief. Onze afdeling heeft ruim 26 leden die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Het Imkersgilde 'De Biejenschoer' heeft 34 leden, en er zijn 9 vrijwilligers die ons helpen met diverse aktiviteiten.

In december 2013 heeft het bestuur van de Brummense imkersvereniging het startsein kunnen geven voor de realisering van het educatie project dat we al enkele jaren aan het ontwikkelen zijn. De bijentuin aan de Voorsterweg 46 in Brummen staat hierin centraal. De steeds mooier wordende tuin is opgeluisterd met een insectenstad met honderden woningen voor insecten. Een wandelpad slingert door de boomgaard en een educatieve speurtocht voor jong en oud eindigt in een vertelhoek. Hier kunnen de resultaten van de speurtocht worden besproken.

Het bezoek van de leerlingen van de zeven Brummense basisscholen krijgt hierdoor meer inhoud. Vooral de informatie over solitaire bijen is verruimd. In de bijenstal is door een verbouwing veel veranderd. Er is een net toilet gemaakt, een ruimte voor de honingslinger, en een ruimte annex keuken gecreëerd als ontvangstruimte waar ook ongestoord educatie kan plaatsvinden.

Door de steun van verschillende fondsen, waaronder het RABOBANK COOPERATIE FONDS en het Prins Bernhard Cultuur Fonds, hebben wij armslag om onze activiteiten vol te houden. Met name het uitbreiden van het Bijenlint vinden we erg belangrijk. Voor het 4e jaar bewerken we diverse stukken gemeentegrond die bestemd zijn voor woningbouw. Met de deelname aan de actie 'NL DOET' van het Oranje Fonds kunnen we vrijwilligers mobiliseren die ons helpen met het zaaien en het poten. Het moet een visitekaartje van het bijenlint en de gemeente Brummen worden. Temeer omdat we pretenderen een groene gemeente te zijn. Meer bloemen voor meer bijen is ons motto, maar ook hommels, sluipwespen, vlinders en zweefvliegen profiteren van stuifmeel en nectar. Kortom, het zorgt voor een rijkere natuur.
Bijenzwerm